تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
پایگاه اطلاع رسانی کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • یاراحمدی، افسانه. "بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد". دکتر محسن حمیدی، دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی.

چکیده:


 • میری، الهام. "بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران - واحد اراک در محیط دیجیتال (سال تحصیلی ۸۸ - ۱۳۸۷)". دکتر فرشته سپهر، دکتر مظفر چشمه سهرابی.

چکیده:


 • مهربان، امیر. "بررسی وب سایت های کتابخانه ای وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ایران". دکتر زهره میرحسینی، دکتر سعید غفاری.

چکیده:


 • علی پور، امید. "بررسی وضعیت صفحات خانگی كتابخانه های مركزی دانشگاه آزاد اسلامی در مراكز استان ها". دکتر سعید غفاری، دکتر مهرگان مهدوی.

چکیده:


 • عابدی، ایران. "مقایسه نیاز اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاههای بوعلی سینا همدان، رازی کرمانشاه و بین المللی امام خمینی(ره) قزوین با مجموعه سازی نشریات کتابخانه مرکزی این دانشگاهها بر اساس انتشارات آنها در ISI , Scopus از سال ١۹۹٠- ٢٠٠٧". دکتر محمد رضا قانع، دکتر شکوه تفرشی.

چکیده:


 • قنبری، آزاده . "گونه شناسی موضوعات مجلات فارسی کودکان و نوجوانان ایران بین سالهای ١٣٨٧-١٣٨٣". دکتر فرشته سپهر، دکتر داریوش مطلبی.

چکیده: • قلی پور، جهانگیر. "تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه­ های شیمی دانشگاه تبریز بین سالهای ١٣٨١ الی ١٣٨٦". دکتر سعید غفاری، دکتر حسن کیانی.

چکیده:


 • ارتباطی، راحله. "نقش كتابداران در توسعه مطالعه اعضاء كانون‌های پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان لرستان". دکتر محسن حمیدی، دکتر سید علی اکبر فامیل روحانی.

چکیده:


 • نورپور سلطان آباد،رسول. "بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان کارآمدی کتابخانه های سازمان فرهتگی- هنری شهرداری تهران از نظر مسئولین کتابخانه های آن سازمان". دکتر حسن کیانی خوزستانی، دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم.

چکیده:


 • ترابیان، رودابه. "تعیین رابطه بین خود-استنادی و ضریب تأثیر در مجلات دسترسی آزاد رشته های مهندسی، علوم پایه ، علوم زیستی، علوم اجتماعی و علوم پزشكی در پایگاههای اطلاعاتیISI  و DOAJ". دکتر محمدرضا قانع، دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی.
چکیده:


 • کرمی، رویا. "بررسی وضعیت كمی تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۸". دکترسید علی اکبر فامیل روحانی، دکتر سعید غفاری.

چکیده:


 • ایزدی، ریحانه. "تحلیل استنادی و تعیین منابع اثر گذار در پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سالهای ١٣٧٩-١٣٨٦". دکترزهرااباذری، دکتر زهره میر حسینی.

چکیده:


 • خالدیان، زلیخا. "امكان سنجی ارائه خدمات مرجع الكترونیكی در كتابخانه های دانشگاهی شهر همدان". دكتر زهرا اباذری، دكتر زهره  میر حسینی.

چکیده:


 • چاوشی نجف آبادی، زهرا. "تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته زبان و ادبیات عرب دانشکدة زبان های خارجی دانشگاه اصفهان سالهای ١٣٨٦-١٣٨٠". دکتر احمد شعبانی، دکتر حسن اشرفی ریزی.

چکیده:


 • بهاری موفق، زهره. "بررسی تطبیقی نتایج جستجوی کلید واژه های تخصصی پزشکی در موتورها و ابرموتورهای کاوش وب". دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم، دکتر یعقوب نوروزی.

چکیده:


 • اردلان افتخاری، سامیه. "ارزیابی كمی و كیفی نشریه كتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی از بهار ٧٧ تا بهار ٨٧". دکتر مظفر چشمه سهرابی، دکتر محسن حمیدی.

چکیده:


 • شایگان فرد، سمیرا. "بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی شهر کرمانشاه". دکتر مهرداد نیکنام، دکتر سعید غفاری.

چکیده:


 • مروجی، سمیرا. "بررسی وضعیت کتابخانه های مراکز پیش دانشگاهی شهر اراک و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه های مدارس". دکتر احمد شعبانی، دکتر سیدعلی اکبر فامیل روحانی.

چکیده:


 • اشرفی، سیامك. "بررسی میزان رضایتمندی از خدمات كتابخانه مركزی دانشگاه شهركرد". دكتر سید علی اكبر فامیل روحانی، دكتر حسن كیانی.
چکیده:


 • فضلعلی، طاهره. "بررسی تصاویر كتابهای داستانی كودكان گروه سنی ب و ج منتشر شده كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در سالهای ٨٧-٨٠". دکتر زهرااباذری، دکتر زهره میرحسینی.

چکیده:
طبقه بندی: کتابداری و اطلاع رسانی،
برچسب ها: کتابداری، سال ۱۳۸۸، پایان نامه،
ارسال در تاریخ دوشنبه 23 آذر 1388 توسط رسول روستایی
قالب وبلاگ